SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Oprema

Za postizanje najboljih rezultata i preuzimanje vodećeg mjesta na tržištu koje pokrivamo pored stručnosti osoblja oslanjamo se na visokokvalitetnu vrhunski preciznu mjernu opremu. U cilju pružanja kvalitetnije i obuhvatnije usluge posjedujemo širok spektar mjernih instrumenata.

1.Univerzalni instrument tip: “Plustest – MA 2083”, proizvodnje “Metrel”, serijski broj: 97081466, kojim se mogu vršiti slijedeća mjerenja:

 • ispitivanje neprekidnosti zaštitnoga provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala
 • mjerenje otpora petlje
 • mjerenje otpora uzemljenja
 • mjerenje otpora izolacije električne instalacije s mjernim naponima 250 V, 500 V, 1000 V
 • uspostavljanje faznog rasporeda
 • ispitivanje automatskih zaštitnih strujnih i naponskih sklopki
 • mjerenje struje sa strujnim kliještima
 • mjerenje temperature zraka
 • mjerenje vlažnosti zraka
 • mjerenje strujanja zraka
 • mjerenje jakosti osvjetljenja

2. Instrument za mjerenje otpora uzemljenja “Iskra”, tip: PU-430
3. Instrument za mjerenje otpora uzemljenja “Lem heme” Velika Britanija, tip: handy geo, serijski broj: SO5140157121.
4. Instrument za mjerenje otpora petlje: “Smartec MI 2122”, proizvodnje: “Metrel”, serijski broj: 20224352 i 16103897.
5. Instrument za ispitivanje zašštite sa zaštitnom strujnom sklopkom: “Smartec MI 2121”, proizvodnje: “Metrel”, serijski broj: 20224351 i 17010084
6. Instrument za mjerenje otpora izolacije (megaommetar) tip: “MA 2021”, “Iskra”, broj: 356
7. Analizator (detektor gasa radnog prostora) tip: MX21-plus, proizvođač “Oldham” Francuska, ser. br. 41300198
8. Analizator (detektor gasa radnog prostora) tip: MX 2100, proizvođač “Oldham” Francuska, ser. br. 7057004
9. Analizator (detektor gasa radnog prostora) tip: Multiwarn II, proizvođač “Drager” Njemačka, ser. br. ARRA 0335.
10. Analizator (detektor) gasa u toplovodnim kanalima, proizvođač “IMR” USA, ser. br. B3504A46.
11. Eksplozimetar proizvođač „Oldham“ Francuska, tip: TG, serijski broj: 9588
12. Dinamometar proizvođač “Tractel” Luxemburg, tip: LLZ, serijski broj: Z06040
13. Instrument za mjerenje buke “Brüel Kjaer”, Danska, tip: 2230, serijski broj: 1184104, oktavni filter, tip: 1625, serijski broj: 1204849
14. Instrument za mjerenje buke “UNITEST” br. 93473
15. Obrtomjer “Testo” Njemačka, tip: N0000. 779C, serijski broj: 0649262.
16. Vibrometar “LT lutron” Tajvan, tip: VB-8212, serijski broj: Q271251.
17. Instrument za uzimanje uzoraka lebdeće prašine proizvođač „Arelco“ Francuska, tip: CIP 10, serijski broj: 20748027
18. Ultrazvucni mjerač debljine stjenki “De Felsko” USA, tip: UTG, serijski broj: 76270
19. Instrument za mjerenje osvjetljenosti “Enona instruments”, tip: LX. 1102, br. Q130420
20. Instrument za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha “Tecpel”, tip: 3 22, br. 040602517
21. Instrument za mjerenje otpora uzemljenja “Lem heme”, tip: handy geo, br. SO5140157121
22. Vaga Stabil 500 za kontrolu mase punjenja i mase prenosnih i prevoznih aparata
23. Digitalna vaga 0-30 kg za kontrolu težine bočica sa CO2
24. Vaga „Libela“, tip: M-12-26, serijski broj: 085, 0-15 kg
25. Digitalna laboratorijska vaga „Ohaus“ USA, serijski broj: 8729049439, 0,0001-250 g
27. Sterilizator „Binder“, serijski broj: 07-30738
28. Vakum pumpa za uzimanje uzoraka sa pratećom opremom
29. El. motorna automatska pumpa za pretakanje CO2 sa dva visokotlačna ventila
30. El. motorna automatska pumpa za hidraulicno ispitivanje različitih tipova i vrsta rezervoara aparata od 0-600 bara
31. Dräger pumpa 0-600 bara za punjenje manjih boca raznim tehničkim gasovima
32. Ispitni sto za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
33. Uredaj za punjenje i pražnjenje vatrogasnih aparata prahom do 15 kg praha u minuti
34. Uredaj za punjenje aparata pod stalnim pritiskom
35. Uredaj za odvrtanje i zavrtanje ventila CO2 aparata i boca sa umjerenim moment ključem
36. Uredaj za sušenje vatrogasnih aparata poslije tlačnog ispitivanja
37. Manometri 0-6, 0-16, 0-25, 0-40, 0-325, 0-600 bara, klase tačnosti 1. 0 i 1. 1
38. Oprema za ispitivanje sistema za dojavu požara “Cerberus” RE-6 i RE-6T
39. Radiostanice “Elektrotehna”
40. Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom (s jedne strane “I”, a sa druge “T”)
41. Bukomjer Optimus RED proizvođača Cirrus Velika Britanija mjeri istovremeno sve vrijednosti i memoriše ih te se po potrebi mogu preuzimati različite vrijednosti mjerenja. Bukomjer ima samo jedan mjerni opseg od 20 db(A) do 140 db(A), i do 143 dB (C), zbog čega nije potrebno birati mjerni opseg.
42. Uređaj za mjerenje mikroprašine “Casella”
43. Uređaj za ispitivanje mikroklime “Metrel”, Poly MI 6401
44. Instrument za određivanje koncentracije čvrstih čestica „MRU“, serijski broj: 3F0506
45. Vaga „FSM“, serijski broj: 417689
46. Instrument za određivanje dimnog broja „RESS“, serijski broj: 600480 R
47. Instrument za ispitivanje emisije dimnih plinova „MRU“, serijski broj: 307325
48. Meteorološka stanica „TFA“, serijski broj: 35. 1112. IT
49. Certificirani referentni materijal – smjesa gasova “Messer Tehnoplin”, serijski broj: D505108
50. Instrument za određvanje dimnog broja „RESS“, serijski broj: 600480 R
51 Kompas „Linder“, serijski broj: 381050
52 Meteorološka stanica „TPA“, serijski broj: 35. 1112. IT/30. 3173. IT/30. 3203. IT