SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Nedim Džambić

dipl.ing. elektrotehnike

Saša Džambić

bach. ing. sigurnosti i pomoći

Admir Nakić

mašinski tehničar

mr.sc. Edin Mujanović

dipl.ing. mašinstva

Damir Bijesović

mašinski tehničar

Ramiz Čatibušić

elektrotehničar

mr.sc. Nino Džambić

dipl.ing. građevinarstva

Mirsad Zukančić

dipl.ing. arhitekture

Amila Osmanović

dipl.ing. elektrotehnike

mr.sc. Mirza Topčagić

dipl.ing. tehnologije

Mima Kehonjić-Ljaljić

dipl.defektolog