SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Ovlaštenja

Poslovanje s našom firmom, uz kvalitet koji se podrazumijeva, garantuje vam i legalitet obavljenih poslova što isključuje mogućnost da neka od nadležnih inspekcija ospori naš rad. Osim registracije na Višem sudu u Tuzli kompanija posjeduje dopunska ovlaštenja i saglasnosti za obavljanje slijedećih poslova:

 1. rješenje br. 03-23-2-31/12 za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša,
 2. ovlaštenje br. 03-23-2-262/12 AK za obaljanje djelatnosti projektovanja zaštite od požara, izdato od Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 3. rješenje br. 07-34-1627/01 za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu izdato od strane Federalnog inspektorata zaštite na radu,
 4. rješenje br. 05-17-588/15 za obavljanje poslova ispitivanja u energetici izdato od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
 5. rješenje br. 07-18-375/13 za obavljanje stručnih poslova ispitivanja ispravnosti aktivne zaštite od požara izdato od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
 6. rješenje br. 05-02-23-1587-7/13, lista za izradu studija uticaja na okoliš izdata od Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
 7. rješenje br.03/1-49-3120/02 za obavljanje stručnih poslova kontrole ispravnosti i podešavanja ventila sigurnosti na termoenergetskim postrojenjima izdato od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK,
 8. saglasnost br. 08-04-44.1-1-254/15 za obavljanje poslova obuke radnika koji rukuju sa lakozapaljivim tečnostima i gasovima izdata od strane MUP TK,
 9. saglasnost br. 02-44-220/01 za obavljanje poslova obuke radnika koji rukuju sa lakozapaljivim tečnostima i gasovima izdata od strane MUP Županije Posavske,
 10. rješenje br. 02-44-219/01 o obavljanju poslova ispitivanja opreme, sredstava i instalacija za gašenje požara izdato od strane MUP Županije Posavske,
 11. rješenje br. 12/1-01-23-17661/16 o obavljanju stručnih poslova mjerenja buke izdato od strane Ministrastva prostornog uređenja i zaštite okoline TK.
 12. rješenje br. 26.070/313-136-78-3/11 za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti elektroenergetike, izdato od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.
 13. rješenje br. 26.070/311-136-79-3/11 za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti rudarstva, izdato od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.
 14. Stručno mišljenje br. SM-12-16 i SM-12-33 kojim se daje saglasnost za obavljanje poslova iz domena protiveksploozijske zaštite izdato od strane Institituta za standardizaciju BiH, Ex – komisija.
 15. rješenje br. 08-02/1-44.1-2-27/12 za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja vatrogasnih aparata, izdato od strane MUP TK.
 16. rješenje br. 18/03-44-14534/12 za obavljanje poslova osposobljavanja stanovništva iz oblasti zaštite od požara, izdato od strane Kantonalne uprave civilne zaštite.