SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Lokacija

Armije BiH 15,

75000, Tuzla

Bosna i Hercegovina

Email adresa

Tel/ Fax

Tel./fax: +387 35 252 409

Sekretarica: +387 35 245 790

Direktor: +387 61 660 198

Imate pitanja? Kontaktirajte nas...